Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapesní vojenská příručka 1928 - 29

11. 1. 2010

Kapesní vojenská příručka 1928/29

ObrazekNázev: Kapesní vojenská příručka 1928-29

Autor:  škpt.Richard Loschner /škpt. Artur Dostál

Rok vydání: 1928

Nakladatelství: Loschner-Dostál, expedice voj.příruček, České Budějovice

V prosinci jsme získali tento výtisk Kapesní vojenské příručky, kterou sestavili škpt. Richard Loschner  a škpt. Artur Dostál. Nejednalo se o oficiální příručku československé armády nebo Ministerstva obrany. Jednalo se o soukromou iniciativu obou autorů, kterou chtěli být nápomocni, jak nováčkům, tak i všem sloužícím poddůstojníkům i frekventantům vojenských škol. Z kusých informací, které se nám o publikaci podařilo zjistit, byla tato příručka velmi oblíbená, o čemž svědčí i to, že námi získaný výtisk je již VII.vydání.  Celá příručka se pak každý rok aktualizovala podle změn ve výcvikových řádech, výstroji, výzbroji atd. Publikace je pak doplněna o řadu nákresů, fotografií a obrazových příloh.Celkem je tak na 512 stranách detailně popsáno vše, co by měl voják československé armády znát.

Obsah

Služební řád

Základní povinnosti vojenské služby                               Obrazek                                                                                                                            

Základní služební ustanovení

Denní řád, budíček, večerka, raport

Hlášení gážistů a mužstva

Prosby, stížnosti a odměny

Vyhlášení rozkazů

Péče o zdraví mužstva, zdravotní předpisy

Kázeňský řád

Předpisy o pořádku v obydlích

Dozorčí služba

 

Strážní služba

Všeobecná ustanovení

Rozdělení stráží

Střídání stráží a strážných

Povinnosti a chování stráží a strážných

Zjišťování

Vzdávání pocty strážemi a strážnými

 

Cvičební řád pro pěší vojsko

Účel a rozdělení výcviku, výcvik jednotlivce, povinnosti velitelů, způsoby velení, povely, znamení paží, píšťalkou a polnicí, vysvětlení některých pojmů

Výcvik jednotlivce (cviky beze zbraně)

Druhy pochodu

Cviky s puškou

Nabíjení pušky a skrytí nábojů

Palba a prohlídka zbraně

Vojín v boji, využívání terénu, pozorovatel, pátrač, posel

Ráz boje pěchoty (všeobecně) – útočný boj

Obranný boj

Schema posic v obraně

Výcvik družstva

Výcvik čety

Výcvik roty

Výcvik praporu

Zvláštní druhy boje ( přepad, styčné voje, noční boj, boj v lese )

Vojenské pocty

Vojenské signály polnicí

 

Polní řád                                                                      Obrazek

Přesuny a pochody

Ubytování

Zajištění za ubytování (přední stráže)

Příklad hlášení velitele hlavní polní stráže

Příklad hlášení velitele polní stráže

Kterak sestaviti správné hlášení

 

Nauka o ručních střelných zbraních

Puška vz.24

Pistole vz.24

 

Nauka o ručních granátech

Ruční granát vz. Janeček

Ruční granát vz. Škoda

Vejčitý granát vz.21

Cvičný granát vz.21

Cvičný puškový granátomet vz.23

 

Střelecká instrukce branné moci

Teorie střelby

Výcvik ve střelbě z pušky

Střelba zápalkami

Školní střelba ostrými náboji

Střelecké programy

Chování se na střelnici

Služba cílných

Střelecké odměny

Zaměřovací a kontrolní přístroj

Výcvik ve střelbě z pistole

Výcvik ve vrhu a střelbě ručním granátem

Výcvik ve střelbě granátem

Zkoušky z vrhu granátem

Bojový výcvik ve střelbě, zjišťování a odhad vzdáleností

Polní střelba jednotlivce

Střelecký výcvik jednotek ( družstvo, četa, rota)

 

Boj plynem a ochrana proti němu

Chemie bojových plynů

Umělý dým a mlha

Boj plynem

Ochrana proti bojovým plynům

První pomoc

Návod ke cvičení s úplnou maskou vz.23

 

Minomety

 

Spojení a spojovací služba

Úkoly velitelství, spojení, spojovací plán

Druhy pojítek (telegraf, telefon, radiotelegrafie,telegrafie zemní)

Optické spojení a postup při signalizování vlajkami

Morseova abeceda

Spojení letadel a balonů se zemí

Spojení s letci a balony, přímé dodávání zpráv

Vrhání zpráv, pozorování – pozorovatelny

Rakety, identifikační terče, signální terče, označování přední linie

Manipulační služba

Stavební služba a polní stavba

Přístroje

Spojovací služba v různých fázích boje    Obrazek

Organisace spojovací služby

 

Nauka o terénu

Vodopis

Místopis (topografie)

Popis nerovnosti půdy (horopis)

Části vyvýšenin a jejich tvar

Popis rázu krajiny (chorografie)

Účel a použití map

Rekognoskování (průzkum)

 

Polní opevnění s obrazovou přílohou I. a II.

Všeobecně

Střelecká stanoviště

Boční palba

Zřízení pozorovatelen a spojení

Komunikace a maskování

Překážky

Úkryty

 

Samočinné zbraně (kulomety)

Úvod

Kulomet Schwarzlose vz.7/24 (popis hlavních částí)

Nabíjení a vybíjení

Rozkládání a skládání

Výměna hlavně

Činnost kulometu Schwarloze vz.7/24

Odvádění páry při střelbě

Poruchy

Součásti výstroje kulometu Schwarloze vz.7/24

Obsah brašničky a schránky na potřeby

Střelivo

Organisace a výcvik kulometného družstva

Organisace a výcvik kulometné čety

Organisace a výcvik kulometné roty

Střelba z těžkého kulometu Schwarloze vz.7/24

Střelba účinná

Zvláštní druhy střelby

Povely k palbě

Taktické použití kulometů

Všeobecné podmínky pro použití kulometů

Střelba přímá a nepřímá

Organisace a úprava velení

Úloha důstojníků a poddůstojníků roty

Útočný boj

Obranný boj

Kulometná seskupení

Ustrojení a odsrojení koně

 

Lehký kulomet ZB vz.26

Popis hlavních částí

Zásobník úplný

Potřeby a součástí výstroje k lehkému kulometu

Ozbrojení lehkého kulometu

Pojištění, vybíjení a zjednání jistoty

Rozbírání a skládání lehkého kulometu

Čištění kulometu po střelbě

 

Organisace čs.branné moci

Vrchní velitel veškeré branné moci

Ministr Národní Obrany

Vojenské rozdělení republiky a mírové rozložení armády

Zbraně hlavní – pěchoty

                           -horská pěchota

                           -hraničárská pěchota

                           - útočná vozba

                           -pojmenování pluků

                           -dělostřelectvo lehké

                           -dělostřelectvo hrubé

                           -dělostřelectvo horské

                           -dělostřelectvo těžké

                           -dělostřelectvo speciální

                           -letectvo

                           -jezdectvo

Zbraně pomocné –ženijní vojsko

                                 -telegrafní vojsko

                                 -automobilní vojsko

                                 -vozatajstvo

Služby – úloha a organisace služeb v míru

Vzdělávací a vědecké ústavy

Technické služby

Různé služby

 

Výňatek z předpisů stejnokrojových

 

Doplněk k Služebnímu řádu A-I-1

 

 

Obrazek